Overblijven op school: een vak apart.

Overblijven bij Lunchen op School

De pauze tussen de middag is de laatste jaren voor veel kinderen veranderd. Even lekker ontspannen en op adem komen tijdens het overblijven? Of staat het overblijven onder druk vanwege het continurooster?

Lunchen op school, onderdeel van Kinderstralen, is specialist in de tussenschoolse opvang van kinderen op basisscholen in Nederland. Dagelijks komen ruim 15.000 kinderen met plezier op zo'n 50 basisscholen in 8 provincies in Nederland bij ons overblijven. Even lekker ontspannen en opladen tijdens de pauze.

De Tussenschoolse opvang regelen

Al met al komt er heel wat kijken bij het regelen van de tussenschoolse opvang op basisscholen. Vanuit Lunchen op school vinden we het belangrijk dat:

  • kinderen zich welkom en veilig voelen. Onbezorgd en blij, net als thuis.
  • ouders hun kind met een gerust hart laten overblijven bij vertrouwde Overblijfmedewerkers
  • scholen de zorg om tso met een goed gevoel uit handen kunnen geven aan een professionele partner.
  • overblijfmedewerkers met plezier en goede ondersteuning hun overblijfgroep kunnen begeleiden.

Overblijven: meer dan pauze

Bij Lunchen op school is het overblijven een waardevol onderdeel van de schooldag en geen pauze die je moet overbruggen. Wij stellen het kind centraal en sluiten aan op de belevingswereld en ontwikkeling van het kind. Dat zorgt ervoor dat ook uw kind zich in dat ene uur ook echt thuis voelt. Opvang bij Kinderstralen is gewoon een warm nest. Lunchen op school is de grootste overblijforganisatie van Nederland.

Zelf regelen of uitbesteden?

Veel scholen regelen het overblijven zelf. Lunchen op school biedt verschillende modules voor de overblijf. Zo kunnen scholen verschillende onderdelen van de Tussenschool opvang uitbesteden:

  1. Kindadministratie en financiën (naar ouders en naar Overblijfmedewerkers)
  2. Scholing speciaal voor de tso via Overblijfacademie
  3. Alleen toezicht Plein en spelen
  4. De functie Coördinator (dagelijkse tso-leiding op school)
  5. De functie Regiomanager (begeleiding van de Coördinator en bewaken van de kwaliteit van de tso)
  6. Werving van Overblijfmedewerkers

 

Scroll naar beneden