Overblijven op school: een vak apart. Overblijven bij Lunchen op School

De pauze tussen de middag is de laatste jaren voor veel kinderen veranderd. Even lekker ontspannen en op adem komen tijdens het overblijven? Of staat het overblijven onder druk vanwege het continurooster?

Lunchen op school, onderdeel van Kinderstralen, is specialist in de tussenschoolse opvang van kinderen op basisscholen in Nederland. Dagelijks komen, bij de grootste overblijforganisatie van Nederland, ruim 15.000 kinderen met plezier op zo'n 50 basisscholen in 8 provincies in Nederland bij ons overblijven. Even lekker ontspannen en opladen tijdens de pauze.

MijnKinderstralen.nl

MijnKinderstralen is een veilige en besloten internet omgeving voor de school, de ouders, de Coördinator en de Overblijfmedewerkers van de school. Achter MijnKinderstralen zijn alle (financiële) kindgegevens door de ouders in te zien en 24/7 gratis aan te passen.
Daarnaast bevat MijnKinderstralen een overzicht van alle activiteiten die op de school georganiseerd worden en bevat het foto albums van activiteiten die al georganiseerd zijn.

MijnKinderstralen zien wij als een onmisbare verbindende schakel in onze organisatie tussen de school, ouders, Coördinator en Overblijfmedewerkers.

Overblijven: meer dan pauze

Bij Lunchen op school is het overblijven een waardevol onderdeel van de schooldag en geen pauze die je moet overbruggen. Wij stellen het kind centraal en sluiten aan op de belevingswereld en ontwikkeling van het kind. Dat zorgt ervoor dat de kinderen op uw school zich ook echt kunnen ontspannen, net als uw leerkrachten.

Zelf regelen of uitbesteden?

Veel scholen regelen het overblijven zelf. Lunchen op school biedt verschillende modules voor de overblijf. Zo kunt u verschillende onderdelen van de tussenschool opvang uitbesteden:

  1. Financiële kindadministratie
  2. Zeer professionele werving van Overblijfmedewerkers
  3. Uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding
  4. Scholing en coaching via de Overblijfacademie
  5. Uitsluitend toezicht/Plein en spelen (bijv. bij continurooster)
  6. De functie Coördinator (dagelijkse tso-leiding op school)
  7. De functie Regiomanager (begeleiding van de Coördinator en bewaken van de kwaliteit van de tso)

 

Scroll naar beneden